მსუბუქი სატვირთო მანქანების ინდუსტრიის ამჟამინდელი მდგომარეობა

2023-11-04

სატვირთო მანქანებს ასევე უწოდებენ სატვირთო მანქანებს და ზოგადად უწოდებენ სატვირთო მანქანებს. ისინი ეხება მანქანებს, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება საქონლის ტრანსპორტირებისთვის. ზოგჯერ ისინი ასევე ეხება მანქანებს, რომლებსაც შეუძლიათ სხვა მანქანების ბუქსირება. ისინი მიეკუთვნებიან კომერციული მანქანების კატეგორიას. ზოგადად, სატვირთო მანქანები შეიძლება დაიყოს ოთხ ტიპად მათი წონის მიხედვით: მიკრო სატვირთო მანქანები,მსუბუქი სატვირთო მანქანები, საშუალო სატვირთო და მძიმე სატვირთო მანქანები. მათ შორის, მსუბუქი სატვირთო მანქანები მიეკუთვნება N1 კატეგორიის მანქანებს N კატეგორიის მანქანების კლასიფიკაციაში, მაქსიმალური დიზაინის საერთო მასით არაუმეტეს 3,5 ტონა. ძირითადი მახასიათებლებია ბრტყელი თავი, GVW 2.5 ტონა და 8 ტონას შორის და ავტომობილის სიგრძე 9.0 მეტრზე ნაკლები. კამერის სიგანე 1600 მმ-ზე მეტი და 1995 მმ-ზე ნაკლებია.


ტრანსპორტირებული ნივთებიმსუბუქი სატვირთო მანქანებიძირითადად არის ურბანული ლოჯისტიკა და სამომხმარებლო საქონლის განაწილება, როგორიცაა ავეჯი და სახლის გაფორმება, სასოფლო-სამეურნეო და გვერდითი საკვები და ყოველდღიური საჭიროებები, რომლებიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული მოხმარების დონესთან. მაშასადამე, ურბანიზაცია არის გრძელვადიანი ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც იწვევს ურბანული ლოჯისტიკის დისტრიბუციისა და მსუბუქი სატვირთო მანქანების მოთხოვნის ზრდას.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy