N30 ბენზინის მინი სატვირთოს მახასიათებლები

2021-11-22

TheN30 ბენზინის მინი სატვირთოაქვს კარგი გამომავალი სიმძლავრე, მიუხედავად იმისა, მოძრაობს დაბალი სიჩქარით თუ ბორცვებზე ასვლისას, რაც უზრუნველყოფს თავისუფალ შესვლასა და გასვლას გზის სხვადასხვა პირობებში და ასევე აძლევს მფლობელებს დატვირთვის უფრო დიდ შესაძლებლობებს.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy